ความเชื่อเรื่องการสวมแหวน เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม และคนโบราณก็มีข้อห้ามว่าไม่ให้สวมแหวนนิ้วกลางด้วย ด้วยความเชื่อที่ว่า….

– นิ้วกลาง เป็นนิ้วข

Read more